Kỹ Năng Dev làm gì?

Lưu trữ kiến thức của Devs theo dạng bộ sưu tập. Dễ dàng nhìn thấy và chia sẽ sưu tập của nhau.Vì sao là Kỹ Năng Dev?

Tạo profile nhanh chóng

Không cần rắc rối với wordpress, tạo nhanh blog của bạn và tiến hành chia sẽ thôi.

Tất cả trong một

Tổ chức sắp xếp một cách thuận tiện để bạn xem lại và chia sẽ.

Phương châm

bullet-list
Xin hãy chỉ dùng cho mục đích chung.

bullet-list
Không viết bài không liên quan công nghệ.

bullet-list
Chúng tôi khuyến khích bạn dùng tiếng anh.

bullet-list
Hãy thể hiện mình là Devs với kỹ năng mềm tốt.

Xin vui lòng tuân thủ quy tắc cộng đồng.

2019 KynangDev. All rights reserved.