@willnguyen

Full Stack Ruby On Rails Developer. AngularJS.

2

Automation Test with Rspec

Làm sao 3 tháng sau bạn cam đoan trang web vẫn chạy đúng như cái lần mà ba 3 tháng trước bạn đã code? Đơn giãn hơn, làm sao mỗi khi bạn refactor, thay đổi code xong mà vẫn biết là logic vẫn đúng? Câu trả lời là automation test. Đây là công cụ để viết automation test cho #ruby_on_rails. Hãy xem chúng ta có gì? #automation_test #rspec