Kỹ Năng Dev

Tìm hiểu thêm
2

Server

Edited willnguyen

0
6

JQuery Tricks

Edited willnguyen

#jquery #ui

#JQUERY/ #UI

0
2

Bootstrap

Edited willnguyen

0
1

GIT

Edited willnguyen

0
2

Ruby Best Practices

Edited willnguyen

#best_practices

#BEST_PR...

1
3

Will's Anti Patterns

Edited willnguyen

Do not accept any technical debt or wrong design. Fix them until they has gone. Không thoã hiệp với mọi sai lầm trong thiết kế.

0
8

Docker

Edited willnguyen

0
7

Postgresql Database

Edited willnguyen

0
Show more